De stad
van
Axen

  Houden  
Aanvallen Geven
Weerstaan Aannemen
  Lossen  
Terug naar trainingsoverzicht.
 


Algemene uitleg van de stad van Axen

Stel je voor:
Een Middeleeuwse stad, ver weg van de rest van de wereld, op een klein eiland gebouwd.
Met zes wijken waarin telkens andere "krachten" werkzaam zijn, de zogenaamde 'axen'.
De krachten die in relaties tussen mensen werkzaam zijn en gehanteerd kunnen worden.
De zes wijken van de stad staan voor de zes manieren waarop mensen
tegenover elkaar kunnen staan en hebben elk hun eigen totemdier.

De wijk van het geven:
De aanbiedingswijk met als totem de leeuw. Aanbieden, overhandigen,iets uitdrukken.

De wijk van het aannemen:
De ontvangstwijk met als totem de hond. Ontvangen, aanvaarden, tot zich toelaten, vragen om te krijgen.

De wijk van het lossen:
De dieptewijk met als totem de schildpad. Over zich laten heen komen,
geen echt ja of neen kunnen zeggen, zich terugtrekken, voorbij laten gaan.

De wijk van het weerstaan:
De verzetswijk met als totem de steenbok. Zich verzetten, protesteren,
niet akkoord gaan, eigen terrein beveiligen, afduwen.

De wijk van het aanvallen:
ofwel: Klauwen De aanvalswijk met als totem de havik. Kritiseren, uittesten, vernietigen, confronteren, agressie uiten.

De wijk van het houden:
De hoogtewijk met als totem de uil. Voor zich houden, niet geven, verzamelen, geheim houden, bijhouden.


Dit zijn de zes wijken waar de krachten invloed hebben op de mensen welke zich in de wijk bevinden.
Dan zijn er nog de uitersten te benoemen:

De wallen rondom, de zelfkant van de stad. Als je daar woont is het moeilijk terug komen in de stad.
De mensen daar, zijn vast komen te zitten in een ax. Het lukt hen niet meer andere inzetten te doen.
Zij zijn niet flexibel meer en zijn verstard en ongelukkig.
Daar wonen de perfectionisten, de narcisten, de profiteurs, de depressieven, vernietigenden, de hautainen.

En als laatste het middenplein, op het middenplein komen alle Axen samen. Daar is alles in perfect evenwicht.
Er woont niemand want niemand is perfect. Het is goed om er even te toeven,
anderen te ontmoeten onder de bomen op een warme zomermiddag.
Het is het hart van de stad, waar iedereen na werktijd even langskomt.
Vanuit het middenplein kun je makkelijk alle wijken van de stad bezoeken.

De uitgangspunten van de relatievorming in het kort: evenwaardigheid,
respect voor elkaar, er zijn geen goede en geen slechte axen, elke ax kan positief of negatief gebruikt worden.
Iemand hanteert de ene ax makkelijker dan de andere, gezond is dat je alle axen kunt gebruiken.

Door in de "Axenroos" bovenin te klikken is meer info te krijgen per ax.

De Aten:
De uitwisseling tussen mensen kan verschillende inhouden bevatten.
De inzet is voor ons datgene, dat "iets" dat uitgewisseld wordt, dit zijn de aten.
Dat kunnen dus allerlei dingen zijn, maar in elk geval iets dat voor de betrokkenen voldoende belangrijk is
om in de relatie ingebracht te worden. We kunnen 6 grote categorieën van inzetten onderscheiden:

Het Bijzijn:
het is de fysieke tegenwoordigheid. Die handeling waardoor mensen zich aanwezig stellen voor elkaar is de basis van elk verder contact.
Het houdt ook de aanraking, het contact, de nabijheid en de afstand in.
Hierbij hoort ook het menselijke territorium: ieder kind wil zijn eigen grondgebied hebben en leert erover beschikken,
het verdedigen en het openstellen. Men geeft contact, men krijgt contact!.
Kinderen kunnen heel gehecht zijn aan nabijheid; nog even op de schoot,
de pop die mee het bed in moet, het samenspelen,

De Persoon:
is datgene wat men van zichzelf kan laten zien. Heel wat relaties hebben als doel zichzelf kenbaar te maken,
de eigen persoon en de waarden die ermee verbonden zijn over te dragen tot in andermans aandacht en waardering.
Men brengt zichzelf tot uitdrukking in de hoop aanvaard te worden zoals men is.
Hierbij hoort ook de status, het zich als mens erkend zien.
Vooral jonge kinderen hebben nog de eenvoud van de houding:
zie maar hoe ik ben: ik kan dit en ik weet dat, en ik wil zus en ik doe zo, maar ťcht.

De Goederen:
behelzen al wat er geschonken, gekocht, getoetst. kan worden. In onze maatschappij draait een heel deel van de productie rondom deze inzet. Kinderen oefenen ook veel met speel"goed"(eren): vragen, nemen, geven, houden,
Voor hen kunnen ook dingetjes met een geringe inruilwaarde een teken zijn van een belangrijke uitwisseling: denken we maar aan de schelpjes die ze als geschenk aanbieden op het strand.

De Diensten:
zijn het geheel van de handelingen die men doet ten gunste van de anderen;
Zo b.v. kinderen wassen, aankleden, kammen, strelen, verzorgen...
In onze samenleving neemt de dienstensector een belangrijke plaats in.

De Informatie:
is een inzet die heel frequent aan bod komt.
Ze behelzen inlichtingen, mededelingen, nieuws, tips, roddels, kennisinhouden enz.
Informatie is een belangrijke inzet die de kinderen helpt deel te nemen de cultuur.
De hele wetenschap, het onderwijs, de media, boeken, films en kranten zijn doorgeefluiken van informatie.

De Richtlijnen:
zijn adviezen, raadgevingen, beweringen of zels orders of bevelen van diegene die weet wat er en hoe iets moet gebeuren.
Het zijn aanwijzingen om het door een andere gedaan te laten krijgen.
Tijdens het werk met kinderen herkennen we hier vooral de gezags- en gehoorzaamheidsrelatie.

Er zij altijd 5 typen reacties mogelijk