Trainingsinformatie:
Communicatie
Doelgroep

Mensen welke beroepshalve aangewezen zijn op een effectieve communicatie. Zij die zich bewust zijn van het feit dat hier veel te winnen valt en zich willen bekwamen in een productieve communicatie.

Werkwijze/Inhoud
Tijdens deze training komen verbale en non-verbale aspecten
van de communicatie aan bod.
Met de ingebrachte voorbeelden van de cursisten worden de goede punten en de verbeterpunten opgemerkt,
en aan de hand van diverse methodieken besproken.

Onderwerpen
methodiek op het vlak van de verbale communicatie
en componenten van de non-verbale communicatie
Aan de hand van drie modellen de bronnen van communicatie stoornissen.
en hoe die te voorkomen zijn

Resultaat
  De cursist heeft een praktisch toepasbaar model ten behoeve van de communicatie.
Herkent de valkuilen welke zich voordoen bij communicatie
Is na een gesprek in staat om op metaniveau verslag te doen van het verloop van gesprek
Is in staat zelf lering te trekken op basis van opgedane ervaringen
en heeft tools om in de toekomst andere wegen te bewandelen
Kan bij gesprekspartners waarnemen op basis waarvan de communicatie stoornis zich gaat voordoen, en is in staat bij te sturen of eventueel toe te lichten waarom het scheef loopt.
Heeft geoefend met de diverse methodieken en er ervaring mee opgebouwd.

Duur
Afhankelijk van de diepgang en de praktijkoefeningen vanaf 2 dagdelen.

Doorgroeimogelijkheden
Deze training kent enkel doorgroeimogelijkheden ,
onder andere in "de stad van Axen" en de geweldloze communicatie.
Trainingsaanbod
 • Axen
 • Coaching
 • Communicatie
 • Enneagram
 • Feedback
 • Geweldloze communicatie
 • Intervisie
 • Keuze bepalen
 • Na de fusie
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Pracht
 • Team training
 • Zorg specifiek
 • Ik en mijn omgeving
Wat zeg je wel, door niks te zeggen...