Trainingsinformatie:
Ik en mijn omgeving


Doelgroep
Personen, werkzaam in een team, die het beste uit zichzelf en de samenwerking met anderen willen halen.
De training kan aan een bestaand team worden gegeven, of aan een trainingsgroep samengesteld uit verschillende disciplines.
Niveau van de training: minimaal HBO-niveau.
 • Leidinggevenden
 • Managers
 • Professionals
 • Stafmedewerkers


Stel je jezelf regelmatig één van de volgende vragen:

Gebruik ik al mijn talenten en mogelijkheden?
Hoe kan ik mijn effectiviteit, zichtbaarheid en impact zowel individueel als binnen de organisatie vergroten?
Zijn mijn kwaliteiten bekend bij mijn collega's?
Ben ik nog geďnspireerd?
Kortom, functioneer ik optimaal?

Volg dan de training 'Ik en mijn omgeving'.

Resultaten
 • Je bent je bewust van je persoonlijke kwaliteiten en valkuilen.
 • Je bent kritischer op jezelf en bent beter in staat jouw sterke en zwakke punten
   in je persoonlijke werkstijl te benutten.
 • Je kunt beter omgaan met jezelf en met anderen.
 • Je hebt handvatten om met lastige situaties om te gaan.
 • Je kunt beter luisteren naar anderen.
 • Je kunt feedback geven én ontvangen.
 • Je neemt je verantwoordelijkheid in samenwerking met anderen.
 • Je hebt meerdere communicatiepatronen tot je beschikking.
 • Je hebt een methode van persoonlijke groei ontwikkeld
   waarmee je in de toekomst zelfstandig verder kan werken.


Werkwijze

Op maat
Voorafgaand aan de cursus ontvang je een persoonlijke vragenlijst over je achtergrond,
je leervragen, je kennis van aspecten die tijdens de training aan de orde komen en je verwachtingen.
Aan de hand van de reacties stellen wij het programma voor de eerste twee dagen op.
Tijdens de training krijgen de andere dagen invulling op basis van specifieke vragen en behoeften.

Hoe
Door middel van individuele begeleiding en ondersteuning.
Persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit zijn daarbij sleutelwoorden.
Je kunt je pas effectiever inzetten voor een organisatie als je persoonlijke effectiviteit verbetert.
Wij vinden dat dit slechts mogelijk is onder intensieve begeleiding;
daarom geven twee trainers leiding aan een groep van ongeveer zes cursisten.

Learning by Doing
Praktijkgerelateerde oefeningen en rollenspelen vormen een belangrijk deel van de training.
Omdat mensen verschillend leren beginnen we soms met theorie en soms met praktijk.

Afsluiting
Een eindopdracht vormt de afsluiting van de week. Hierin formuleer je in SMART-termen*
je eigen leerdoel waaraan je gedurende drie/vier maanden thuis of in de arbeidsomgeving werkt.

Evaluatiedag
Na vier maanden volgt een evaluatie.
De ervaringen en toepassingen komen gedurende deze dag uitgebreid aan de orde.
Na de training is je persoonlijke ontwikkeling natuurlijk niet af.
De ervaring leert dat deelnemers aan deze training zeer gemotiveerd zijn om zich verder te ontwikkelen.

Hoe lang
Eén module van vijf aaneengesloten dagen,
of tweemaal 2,5 dag met een evaluatiedag na vier maanden.

Kosten 'Ik en mijn omgeving'

Individuele training:
De kosten van de training bedragen per persoon
€ 1.995,- (excl. arrangementskosten en logies).

Teamtraining:
In overleg met de opdrachtgever ontwikkelen we de training op maat.
Denk aan:
 • een structurele training voor teamontwikkeling
 • of een eenmalige 'opfrisser' voor het team.
Graag maken we een passend voorstel met kostenindicatie.

 

Reacties van cursisten:

……Een leermoment van de training dat ik graag met anderen wil delen, is dat iedereen anders is en dat dit geen obstakel hoeft te zijn. Indien ieders teamrol gerespecteerd wordt, kan het invullen van verschillende rollen er juist voor zorgen dat de samenwerking soepel verloopt, wat het groepsdoel beter bereikbaar maakt……

…Met name de eerste theoriedagen waren erg interessant, hoewel ik niet erg sta achter het denken in hokjes, was het toch een openbaring om mijn persoonskarakteristieken in kaart te brengen. Het meest interessante was nog wel om mijn resultaten te vergelijken met die van mijn groepsgenoten….

…De training heeft mij goede ervaringen en mooie herinneringen opgeleverd, waar ik de rest van mijn leven nog wat aan heb! Ik wil toekomstige deelnemers graag het volgende meegeven: zelfkennis is de basis voor geluk en ontplooiing van zowel jezelf als de mensen waarmee je omgaat……

……Het is goed is om af en toe eens goed naar jezelf te kijken. Naar wat je goede eigenschappen zijn en wat belangrijk voor je is, maar ook naar de mindere kanten. Dit is niet makkelijk, maar er zijn genoeg mensen die je hierbij kunnen en willen helpen. De dingen die je hierbij leert over jezelf komen op veel momenten van pas….

…Het zien van die kracht in anderen, dat lukt pas als je weet waar je eigen krachten, maar ook uitdagingen liggen. Je kunt veel van anderen leren. Ik zou echt iedereen willen aanraden om deze training te volgen……

…De interactietraining heeft mij ontzettend veel geleerd, met name op het gebied van het begrijpen van anderen, en wat mijn rol kan zijn in een groep, of in de voortgang van een project. Ik raad de training dan ook aan iedereen aan !.....

Trainingsaanbod
 • Axen
 • Coaching
 • Communicatie
 • Enneagram
 • Feedback
 • Geweldloze communicatie
 • Intervisie
 • Keuze bepalen
 • Na de fusie
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Pracht
 • Team training
 • Zorg specifiek
 • Ik en mijn omgeving
De ruimte die je ander geeft, krijg je er zelf bij.