Trainingsinformatie:
IntervisieDoelgroep

De doelgroep is een organisatieonderdeel dat
één of meerdere intervisiegroepen zelfsturend
in wil gaan zetten.

Werkwijze/Inhoud
Omdat intervisie uitgaat van de waarde en de kracht van de medewerkers,
wordt aan het begin van de training een inventarisatie gehouden;
waar vinden de cursisten zelf dat ze staan op het vlak van zelfsturing,
en wat vinden zij een gewenst niveau.
Vervolgens worden de belemmeringen geďnventariseerd en gerubriceerd.
Hierna wordt, afhankelijk van de belemmeringen, een route uitgestippeld,
waarbij de diverse medewerkers handvatten krijgen om de zelfsturing te realiseren.

Onderwerpen
De onderwerpen zijn sterk afhankelijk van de inbreng van de groep,
maar zullen zich in eerste instantie bevinden op het gebied van openheid en vertrouwen, waarbij de rol van het management een belangrijk aspect is.

Resultaat
Gemotiveerde medewerkers welke met plezier en betrokkenheid inzet aan het grote plaatje leveren.

Duur
Voor de medewerkers, in/company, zal dit, afhankelijk van het startpunt,
vanaf 3 dagdelen zijn

Doorgroeimogelijkheden
Persoonlijke ontwikkeling of PRACHT zijn trainingen welke hierbij goed aansluiten ten behoeve van de ontwikkeling van de medewerker.
Trainingsaanbod
 • Axen
 • Coaching
 • Communicatie
 • Enneagram
 • Feedback
 • Geweldloze communicatie
 • Intervisie
 • Keuze bepalen
 • Na de fusie
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Pracht
 • Team training
 • Zorg specifiek
 • Ik en mijn omgeving
De behoefte om met, én van elkaar te leren.