Hieronder staat een totaaloverzicht met korte omschrijvingen van de trainingen welke door CommuTo aangeboden worden. De samenstelling van de trainingen is zodanig dat op basis van de componenten een training samengesteld kan worden welke aansluit bij de wensen van de klant. Mocht u meer informatie willen hebben,
klik dan op de "lees meer..." van de betreffende training of in de kolom hiernaast.
Natuurlijk kunt u bij vragen contact opnemen met CommuTo.
Axen
Dit is een training waarin een communicatiemodel wordt aangereikt. Dit stelt de gebruiker in staat om buiten de door hem of haar veel gebruikte paden te treden. De situatie dat een communicatieproces op een zelfde manier verloopt, verzandt, of zelfs in een conflict eindigt, krijgt hiermee nieuwe impulsen. Mogelijkheden worden gegeven om op een veel diverser manier mensen tegemoet te treden. Lees meer.....

Coaching
Coaching is een veel gebruikte begeleidingsmethode binnen bedrijven. Is de coaching effectief. sluit deze aan bij degene die gecoacht wordt? Heeft de coach zelf het gevoel dat hij/zij goed contact heeft met zijn/haar trainee, en worden de tips ook geÔmplementeerd? In deze training worden de ins en outs van het coachen uit de doeken gedaan en komt u als coach beter beslagen ten ijs. Lees meer.....

Communicatie
Als mensen je niet begrijpen zeg je het gewoon nog een keer , en anders wat harder.... Communicatie is meer dat praten. Goede communicatie is vooral goed luisteren en kijken. Slechts 30% van de communicatie wordt gevormd door het gesproken woord. En dan maar hopen dat dat allemaal blijft hangen. Deze training gaat over effectiever communiceren, en heeft als resultaat dat partijen een veel grotere tevredenheid hebben over de processen en contact. Het eindresultaat zal als gevolg daarvan veel beter zijn.
Lees meer.....

Enneagram
Het Enneagram geniet vooral bekendheid op basis van de diverse persoonstypen die eraan gekoppeld worden. Maar er bestaat ook een Enneagram procesmodel.
Dit is een model dat de stappen ontrafelt tussen allereerst een goed idee tot en met de verwezenlijking hiervan. Lopen plannen stuk? Gaat het steeds op dezelfde manier fout? Dit is het model om te ontdekken waar de sterke punten zitten en waar de zwakke. Gaat u hulp van buiten halen ? Wanneer? Lees meer.....

Feedback geven en ontvangen
Hoe vertel je de ander wat je van zijn of haar gedrag vindt? En wat wil je ermee bereiken? Het geven van effectieve feedback heeft als doel dat de ander in eerste instantie zich bewust wordt wat zijn of haar gedrag teweeg brengt bij jou. Het is een redelijk zinloze veronderstelling dat je de ander kan veranderen.
Hoe geef je goede feedback, wat is je doel? Lees meer.....

Geweldloze communicatie
Natuurlijk is het handig om de beelden die wij waarnemen verder aan te vullen, in te kleuren, en op basis van reeds opgedane ervaring te verklaren wat er aan de hand is en soms zelfs te voorspellen wat er zal gaan gebeuren. Dat scheelt een hoop informatie inwinning en daarmee tijd.
Bij beschouwing blijkt dat daar grote risico's aan kleven, en is het dus wel zo handig als het lijkt? Geweldloze communicatie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg en leert ons waar te nemen, te voelen en onze behoeftes uit te drukken.
Je zonder oordeel uitdrukken, dat blijkt soms nog knap lastig. Lees meer.....

Intervisie
De methodiek voor een lerende organisatie. Medewerkers kunnen en durven een beroep op elkaar te doen met betrekking tot vraagstukken en knelpunten welke zij op de werkvloer tegenkomen. Juist het bespreekbaar maken op basis van wederzijds respect geeft de stimulans welke een kenmerk is voor de lerende organisatie Lees meer.....

Keuze bepalen
Het klinkt vrij simpel, maar soms kan het een terugkerend fenomeen zijn waar als een berg tegenop gezien kan worden. Juist besluitvorming, op basis van persoonlijke keuzes kan de stimulans zijn om met energie verder te gaan. Het ontbreken hiervan kan leiden tot op de lange baanschuiven, onvrede, met alle consequenties van dien. Hoe maak ik de juiste keuzes, waar moet ik dat op baseren, en hoe zit dat met verantwoording?
Lees meer.....

Persoonlijke ontwikkeling
De mens is zijn hele leven bezig met zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.
Niet altijd bewust, gelukkig, maar enkele methodieken, om te onderzoeken waar de persoonlijke ontwikkeling gewenst is door de betrokkene kan een impuls geven aan deze ontwikkeling en nieuwe wegen open leggen. Lees meer.....

PRACHT
Dit is een door CommuTo en Medicta ontwikkelde training welke ook beschikbaar is als vak op de universiteit. Vanuit de veiligheid van een kleine groep wordt steeds verder ingezoomd op het persoonlijk functioneren van de cursist. Ieder bepaalt zijn of haar eigen grenzen en leervragen. Juist de interactie en feedback in de groep vormen een wezenlijk onderdeel van deze training. Lees meer.....

Team training
Een groep individuen maakt nog geen team.
Een groep kundige specialisten maakt geen team.
Wat is er voor nodig om een team te laten ontstaan, en hoe komt het,
dat een team meer kan dan een som van de delen.
Een team is 1+1=3 Lees meer.....

Na de fusie
Samenvoeging levert Synergie? Het gemak waarmee dit soms geponeerd wordt doet dat vermoeden. Het blijkt verstandig om nadat twee groepen tot ťťn organisatorische eenheid gevoegd zijn aandacht te besteden aan de wederzijdse scepsis. Ga dit samen verbuigen van wantrouwen naar samenwerking en kijk waar de teams van weleer elkaar kunnen aanvullen in plaats van het planten van het "not invented here" woekerplantje. Lees meer.....

Zorg specifiek
Soms is in de zorg een speciale ondersteuning nodig welke geboden kan worden vanuit de expertise van CommuTo. Dan kan zijn van het trainen van medewerkers in omreken schema's voor volumeberekeningen bij infuuspompen, tot het adviseren bij reorganisaties binnen de zorg. Lees meer.....
Trainingsaanbod
 • Axen
 • Coaching
 • Communicatie
 • Enneagram
 • Feedback
 • Geweldloze communicatie
 • Intervisie
 • Keuze bepalen
 • Na de fusie
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Pracht
 • Team training
 • Zorg specifiek
 • Ik en mijn omgeving
Als je je eigen leven niet leidt, zal een ander dat voor je gaan doen.