CommuTo is een compact trainingsbureau
met fundamentele ideeën over kennisoverdracht. Eén ervan is het triviale gegeven dat motivatie noodzakelijk is voor leren, en dan liefst intrinsiek. (van uit zichzelf)
Dit is iets waarop geen enkel trainingsbureau invloed heeft.
De onderste regel is eigenlijk,
als je geen zin hebt, ga dan niet.
Dat lijkt een open deur, echter
bij bedrijfstrainingen blijkt dit wel eens lastig.
Het fundament staat op drie pijlers:
* Competenties.
* Veiligheid.
* Ervarend leren.

De door CommuTo samengestelde trainingen dragen dit altijd in zich.
Een gevolg is dat er activiteiten in de trainingen verweven zitten waarin de inhoud werkelijk uitgevoerd wordt.
Uitgangspunt is dat de behandelde nieuwe elementen beter beklijven door ervaring direct na de theorie.
Nadeel kan zijn dat de trainingen langer lijken dan noodzakelijk.
De ervaring leert dat vaak na het volgen van een training mensen vol goede voornemens aan de slag gaan
en vervolgens worden opgevreten door de bezigheden van alledag waarbij na een week de goede voornemens ergens in de onderste la terecht zijn gekomen.
Dit is geen kwade wil, maar wel vaak de praktijk.
Hij blijkt nuttig om tijdens de training al enige werkbare ervaring op te doen
waardoor de weerbarstige praktijk beter bewapend tegemoet getreden kan worden.

Competenties;
Een tegenwoordig veel gebruikt toverwoord.
Wij willen echter aansluiten bij de persoonlijke vermogens van de cursist.
Motivatie is een must voor het uitbreiden van de persoonlijke vermogens.
Essentieel hierbij is dat de uitbreiding een , in de ogen van de gemotiveerde cursist, haalbare kaart moet zijn.
De eigen mogelijkheden, kwaliteiten en interesses plus de motivatie om iets nieuws te bereiken maakt een belangrijke basis voor de training.

Veiligheid;
De trainingen vinden plaats in groepsverband, waarbij observaties van medecursisten
een belangrijk deel vormen.
Veilige communicatie waarbij men zich in vrijheid kan uiten, en waarbij de boodschap goed ontvangen kan worden, is een aspect waar veel aandacht naar uit gaat.

Ervarend leren;
Het ontvangen, mondeling of lezend van nieuwe kennis is slechts een gedeelte van het leren.
Vooral het direct toepassen van de nieuw verworven kennis,
op basis daarvan vragen hebben en verder bouwen zijn voor CommuTo een wezenlijk onderdeel van de motivatie en dus van leren. Voor veel mensen, onafhankelijk van hun congnitieve vaardigheden,
is het doen, een belangrijke component van het leren.
Sommigen willen ermee beginnen, anderen pas nadat theorie is besproken,
maar toepassing in doen zal uiteindelijk moeten gebeuren.
Het blijkt een belangrijke component van het leerproces.

Trainingsaanbod
 • Axen
 • Coaching
 • Communicatie
 • Enneagram
 • Feedback
 • Geweldloze communicatie
 • Intervisie
 • Keuze bepalen
 • Na de fusie
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Pracht
 • Team training
 • Zorg specifiek
 • Ik en mijn omgeving
De beste rozenstruik is niet die, welke de minste doornen heeft,
maar die de mooiste rozen draagt.